Om Michael Fjeldgaard

Velkommen til Your Next Step

Michael Fjeldgaard er navnet bag idéen med at udvikle sig personligt ved at vandre sig til ny indsigt og nye erkendelser. Han bor på Sydfyn, hvorfra han også driver Your Next Step.

I mere end 20 år har Michael arbejdet passioneret med mennesker i udvikling.

Han har bl.a. varetaget processer med fokus på at øge gruppers forståelse for medlemmernes forskelligheder med det formål at opnå øget arbejdsglæde og trivsel.

Ligeledes har Michael bred erfaring i at arbejde med det enkelte menneske. I hans 1:1 virke er kikkerten rettet mod at finde den enkeltes fulde potentiale i såvel arbejds- som privatlivet, så vedkommende kan leve den bedste version af sig selv.

Michael arbejder blandt andet sammen med munonne.dk – en portal med rejser for krop, sind og ånd.

Erfaringer

Erfaringerne har rødder i den passionerede mands 14 år som mellemleder i forsvaret, i hans tid som leder og projektmedarbejder i det offentlige og sidst men ikke mindst i hans ni år som selvstændig facilitator, mentor og konsulent.

Fundamentet for Michaels professionelle liv er etableret i flere etaper. Først gennem hans lederuddannelse i forsvaret. Hertil er efterfølgende kommet bl.a. en facilitator og- proceslederuddannelse. Endelig har han erhvervet sig en coachuddannelse. Løbende kommer der nye grene på Michaels kompetencetræ i form af relevante kurser og workshops.

Michaels tro på, at gode og tillidsfulde relationer er katalysator for udvikling og vejen til at skabe resultater, gennemsyrer alt, hvad han laver. Hans udprægede sans for nærværende interaktion med mennesker får folk til at føle sig set, hørt og mødt – hvad enten det er kunder eller samarbejdspartnere fra såvel den offentlige som den private sektor.

Deres beskrivelse af mig kunne meget vel lyde sådan her:

E

Tålmodig, anerkendende og vedholdende

E

Formår empatisk at guide folk i den rigtige retning

E

Fornemmer hvilke spørgsmål der skal stilles, for at bringe folk videre i deres proces

E

Evner at stå i orkanens øje

E

Konfronterende med hjertet på rette sted, og kan rumme det, der måtte komme.

Manden bag Your Next Step har altid holdt af at være udendørs og være fysisk aktiv – bl.a. med løb, Triathlon træning og vandreture i den danskenatur.. Især på gåturene mærkede han, at der skete noget godt såvel fysisk som mentalt. Vandring tabte Michael for alvor sit udendørshjerte til, da han var på Gran Canaria i 2013. Her fik manden med hjertet på rette sted den helt store aha-oplevelse ift., hvad vandreture gør ved ens sjæl, sind og krop.

Især er det enkeltheden og langsomheden, der fascinerer Michael ved det at vandre. Det er hans klare overbevisning, at når vi tager os tiden og undlader at komplicere tingene, så kommer svarene til os – et skridt ad gangen.

Vil du med ud at vandre?

Faglighed

I mit arbejde som mentor får jeg inspiration mange steder fra. Herunder finder du et uddrag af mine inspirationskilder.

E

Start med hvorfor

Simon Sinek
E

Psykodynamisk organisationspsykologi

Ubevidste psykologiske og gruppedynamiske processer i organisationer
E

Systemisk tænkning

Metode og teori
E

Tænkning og teorier om procespsykologi og konfliktløsning i store grupper og organisationer

Arnold Mindell
E

Mentalisering

Metode og teori
E

Coaching

Begreber, metoder og teorier fra forskellige retninger indenfor coaching
E

Anerkendende udforskning

David L. Cooperrider og Diane Whitney
E

Empowerment

Metode og teori
E

Livshjulet

Værktøj til at skabe balance

Uddannelser

  • 1 årig systemisk/anerkende coach fra Professionshøjskolen Metropol
  • Systemisk/anerkende facilitator og mødeleder fra Center for Facilitering
  • Systemisk/psykodynamisk procesleder fra Center for Facilitering
  • Er trænet i den Anerkende dialog med Jette Sinkær Simon, Piet Draiby og Kirsten Seidenfaden
  • 1. årig selvudviklingskursus ved ID Terapeutisk Institut
  • Søværnet, 14 år som mellemleder på flere forskellige af Søværnets skibe

Walk into your future – YourNextStep starter lige her.